Skip to content

UTSTYR

Utleie av dykkerutstyr

Det er mulig å leie komplett eller deler av dykkerutstyr fra klubben. 

Kompressor og luftfylling

Slettaa dykkerklubb har en kompressor av typen Bauer PE550-VE med anlegg for Nitrox og CO2-renser. Det er ikke behov for syrevaskede flasker for å fylle oksygenberiket luft hos oss. 

Vi har høyt fokus på sikkerhet. For å fa tilgang til å betjente anlegget må man få opplæring på anlegget. 

Vedkommende som betjener anlegget har ansvar for å kontrollere at alle flaskene som fylles er trykhtestet, og at betaling for fylling er i orden. 

Årskort:

Klubbens medlemmer med betalt årskort og dokumentert opplæring kan fylle luft på flasker selv. Man betjener anlegget med en brikke som også gir tilgang til klubbhuset.  

Enkeltfyllinger:

Enkeltfyllinger er mulig for både medlemmer og ikke-medlemmer. Anlegget må da betjenes av noen med opplæring på anlegget. 

Ta kontakt med Torbjørn Brekke eller Thomas Bergh dersom du ønsker å leie utstyr, eller ønsker tilgang til klubbhuset/luftfylling.

Tlf: 950 09 396

Tlf: 958 70 242.