VI RYDDER HAVET

I Slettaa dykkerklubb er vi miljøengasjerte. Vi er opptatt av å plukke opp spøkelsesredskaper og søppel fra havbunnen. Klubbens medlemmer startet med ryddeaksjoner i 2012, allerede før klubben var offisielt stiftet. Nå gjennomfører vi rundt 20 ryddeaksjoner årlig, der den mest kjente er "Aware Smedasundet" som arrangeres i oktober hvert år. Totalt har vi sammen med de andre dykkerklubbene på Haugalandet/Sunnhordaland hentet opp over 190 tonn søppel.

ENGASJEMENTET FORTSETTER

Vi vil fortsette vårt miljøengasjement i årene som kommer, og 2020 arrangerte vi for første gang miljøkonferansen Clean Ocean. Denne konferansen handler om avfallsforurensing i havet og hvordan man kan bidra til å skape et renere hav. Dette er en arena for dem som ønsker å engasjere seg i miljøsaken, bygge kompetanse og møte relevante eksperter og politikere.