DOKUMENTER

Internkontrollsystem

Her kommer Klubbens internkontrollsystem når det er klart. 

Lov for Slettaa Dykkerklubb

Lov for Slettaa Dykkerklubb rev2022

Skjemaer

Her vil relevante skjemaer for klubbdriften legges ut.

 

Kursdokumenter

Her vil  kursdokumenter legges ut når disse er klare.