Klubbdykk

Slettaa Dykkerklubb Haraldsgata, Haugesund

Tidspunkt kan variere noe, så følg med på klubbturchatten på Facebook. Ved andre klubbarrangementer kan de vanlige klubbdykkene utgå.  

Fridykkerinstruktørkurs

CMAS Fridykkerinstruktørkurs - Planlegges gjennomført følgende dager: 17. September kl. 18:00-22:00 - Teori 18. September kl. 09:00-21:00 - Teori + praksis 19. september kl. 09:00-16:00 - Elevoppgaver + eksamen. Kursansvarlig instruktør: Lars Einar Hollund.

Dykkekurs, Viderekommen, 30 meter

CMAS** (P2) Dykkerkurs. Planlegges gjennomført: 24. september kl. 17:00-22:00 - Sjødykk 25. september kl. 09:00-17:00 - Sjødykk 26. september kl. 09:00-17:00 - Sjødykk + Teorieksamen. Kursansvarlig instruktør: Lars Einar Hollund.

Nitrox-kurs

Har du minimum CMAS* eller PADI OWD, er minst 15 år og ønsker dykk med lengre bunntid, eller større sikkerhetsmargin? Da tar du CMAS air Enriched Nitrox Diver kurs hos Slettaa Dykkerklubb. Vi setter opp kurs 8. oktober 1700-2000. Kurset består av teoridel og en praktisk del. Teorien tas som e-learning gjennom NDF til 799,-… Read More »Nitrox-kurs

Dykkelederkurs

Dykkelederkurs som planlegges gjennomført: 8. oktober kl. 18:00-22:00 - Teori. 9. oktober kl. 09:00-17:00 - Praksis og elevoppgaver. 10. oktober kl. 09:00-16:00 - Øvelser. Kursansvarlig instruktør: Lars Einar Hollund.  

Jakten på spøkelsesteiner

Vi planlegger 2 dykk for å lete etter spøkelsesteiner ved Borgøy. Møt opp på kaien på Borgøy kl. 10. Mat vil bli servert. Du finner mer informasjon på arrangementet på Facebook (HER)  

Nybegynnerkurs, 20 meter.

CMAS* (P1) apparatdykerkurs. Kurset planlegges gjennomført på følgende tidspunkter: 18. Oktober – Introduksjon og prøving av utstyr kl. 17-19. 19. Oktober – B1, Basseng, kl. 18-22. 26. Oktober – B2, Basseng, kl. 18-22. 30. Oktober – S1+S2, Sjødykk, kl. 10-16. 31. Oktober  – S3+S4, Sjødykk,kl. 10-16. 6. eller 7 nov – S5+S3, Sjødykk + Teoretisk eksamen, kl. 10-16. Kursansvarlig instruktør: Torbjørn… Read More »Nybegynnerkurs, 20 meter.

Aware Smedasundet

Slettaa Dykkerklubb Haraldsgata, Haugesund

Vi rydder i Smedasundet! Dette er klubbens største ryddeaksjon, og vi håper du har lyst til å være med! Arrangementet er åpent for alle dykkere. Møt på på kaien kl. 09:45. Mer informasjon finnes på facebookarrangementet (Trykk HER)

Marinbiologikurs

Biologikurs for deg som ønsker å lære mer om livet under vann. Passer for alle med dykkersertifikat. Planlegges gjennomført: 29. oktober kl. 17:00-21:00 - Teori. 30. oktober kl. 10:00-18:00 - Dykking + teori + artsbestemmelser. 31. oktober kl. 10:00-16:00 - Dykking + teori + artsbestemmelser. Kunsansvarlig instruktør: Anne Mari W.  Ottesen.  Hjelpeinstruktør: Audhild Ulset.