Skip to content

DYKKETURER

Det kjøres klubbturer med båt stort sett hver uke hele året. Turene går stort sett onsdager eller lørdager, men dagene kan variere noe ettersom hva som passer for båtfører. Turene annonseres i en turgruppe på Facebook. Ta kontakt dersom du ønsker å bli medlem av gruppa.

SIKKER DYKKING

I Slettaa dykkerklubb skal dykkingen foregå på en sikker måte. Dykking i klubbregi foregår alltid med en utpekt dykkeleder. Vi forventer på våre dykketurer at den enkelte dykkeren dykker innenfor rammene til egen sertifisering og ferdighetsnivå, samt at dykkeleders vurderinger respekteres. På grunn av lovverk og forsikringer må alle som deltar på klubbturer med båt være medlem i en dykkerklubb tilknyttet Norges Dykkeforbund.

DYKKELEDER

Dykkeleders oppgave er å sikkerhetskontrollere dykkeaktiviteten. Det innebærer å vurdere forholdene, deltakende dykkere og det tilgjengelige utstyret, og ut fra dette planlegge sikker og interessant dykking som passer til ferdighetsnivået til alle de deltakende dykkerne. Vi dykker med dykkeleder for å forebygge hendelser, holde oversikt mens dykkingen pågår og for at noen skal vurdere eventuelle aksjoner underveis i klubbdykkene. Dykkelederen må kjenne til sikkerhetsprosedyrene som gjelder for dykkingen og det felles sikkerhetsutstyret som er tilgjengelig. Dykkelederen sørger også for at dykkeflagget er heist, og at sikkerhetsutstyret er tilgjengelig. Dykkelederen leder dykkeaktiviteten og en evt. redningsaksjon. Dykkeleder har anledning til å påby forbedringer, eller forby dykkere å hoppe i vannet dersom dykkeleder vurder noe ved forholdene eller dykkeren som uforsvarlig. Dykkerlederen er sjefen om bord! Har du lyst til å bli dykkeleder? Som medlem i klubben er dykkerlederkurset gratis, så ta kontakt og meld din interesse!

FRIDYKKING

Vi har for tiden mindre aktivitet enn vi skulle ønske innen fridykking. Ved ønske om aktivitet eller kurs, ta kontakt.

BÅTENE

Ribben

Ribben er klubbens 150 hk Mercury som kan benyttes av klubbens medlemmer som har båtførerbevis, og i tillegg har fått opplæring/utsjekk på båten. Kontakt oss dersom du ønsker å benytte båten.

Agon

OLBAP TR8 med 300 hk Mercury, er Klubbens båt fra 2022. Maks 15 personer. Denne kan benyttes av klubbens medlemmer som har båtførerbevis, og i tillegg har fått opplæring/utsjekk på båten. Kontakt oss dersom du ønsker å benytte båten.

Pote

Pote er en privateid båt som jevnlig kjører dykketurer for Slettaa dykkerklubb. Båten har plass til 6 dykkere, og transporterer dykkerne raskt til og fra dykkerdestinasjonene.