Skip to content

Dykkeledelse

DYKKELEDER I KLUBBREGI

En god klubb-dykkeleder behersker forebygging, service og riktig handling ved eventuell
hendelse.

Følgende tema inngår i opplæringen:

 • Planlegging: bruk av kart over klubbens mest brukte dykkesteder, tidevannstabell osv.
 • Trening i briefing og organisering på dykkestedet
 • Opplæring i forebygging av ulykker
 • Hvordan utøve dykkelederrollen
 • Handling ved hendelse eller brudd på avtalt dykkeplan
 • Opplæring i klubbens internkontrollsystem, felles sikkerhetstustyr, kommunikasjonsutstyr, båt og kompressor
 

Krav til deltakere:

 • Minimum 18 år. Minimum CMAS P1 apparatdykkersertifikat eller tilsvarende og minimum 20 dykk. 
 • Opplæringen omfatter både teori og praktisk trening. Treningen skjer under veiledning på dykketurer. Omfanget tilsvarer en helg eller to-tre ettermiddager pluss to dykkedager.
 

Undervisningsmateriell:

 • Elevhefte
 • Veiledning
 • NDFs dykkelederperm
 • Klubbens Internkontrollsystem
  Kurset settes opp etter forespørsel og behov, og er gratis for klubbens medlemmer.